ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

DokumentOdwiedzin
Redakcja77972
adres11
Dyrekcja12556
Adres12516
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
4289
9100
455
oferta ZSE-R4616
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
3406
podanie3766
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty3867
harmonogram3740
37
3553
ogloszenie3886
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.6942
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły6661
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1601
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP2486
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP5976
Informacja o zmianie nazwy szkoły2753
Misja szkoły2577
Statut szkoły2447
Postępowanie podczas ewakuacji5514
Godziny pracy 5727
Godziny pracy5753
Godziny pracy5750
Oświdczenie za 2013 r.3104
Dyrekcja2664
Rada rodziców2520
Samorząd uczniowski2525
Administracja2701
Akt założycielski2545
Zestawienie gruntów2552
Wartość budynków i budowli2541
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów2433
Rejestry5299
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego2799
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych2578
Program wyrównywania szans edukacyjnych5572
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia5656
Regulamin Rady Pedagogicznej5582
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
2509
BRAK INFORMACJI O NABORZE 1271
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 2001
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki623
Zestawienie zmian w funduszu jednotki656
Bilans993
Zestawienie zmian w funduszu jednostki938
Rachunek zysków i strat1000
Informacja dodatkowa961
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych942
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych958
Otrzymane środki trwałe992
Zestawienie sald kont999
1
626
Statut ZSE-U1552
Statut TECHNIKUM NR 21545
Statut III LO1
Statut III LO1525
Bilans629
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 597
Rachunek zysków i strat599
Informacja dodatkowa 595
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych607
Zestawienie sald kont615
Oświadczenie za 2019 r.1260
Nabór pracowników353
Nabór pracowników305
Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego811
Bilans239
Zestawienie zmian w funduszu jednostki228
Rachunek zysków i strat243
Informacja dodatkowa239
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych244
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysysowych257
Regulamin dyżurów236
Razem308813

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 312768