ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DokumentOdwiedzin
Redakcja70530
adres11
Dyrekcja10931
Adres10899
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
3675
8228
455
oferta ZSE-R3959
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
2802
podanie3137
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty3246
harmonogram3095
37
2916
ogloszenie3215
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.5959
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły5115
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1600
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP1862
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP4480
Informacja o zmianie nazwy szkoły2073
Misja szkoły1930
Statut szkoły1769
Postępowanie podczas ewakuacji4074
Godziny pracy 4286
Godziny pracy4203
Godziny pracy4224
Oświdczenie za 2013 r.2447
Dyrekcja1974
Rada rodziców1850
Samorząd uczniowski1836
Administracja2011
Akt założycielski1867
Zestawienie gruntów1896
Wartość budynków i budowli1879
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów1773
Rejestry3917
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego2150
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych1917
Program wyrównywania szans edukacyjnych4141
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia4276
Regulamin Rady Pedagogicznej4168
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
1003
BRAK INFORMACJI O NABORZE 410
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 655
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki174
Zestawienie zmian w funduszu jednotki175
Bilans308
Zestawienie zmian w funduszu jednostki288
Rachunek zysków i strat324
Informacja dodatkowa310
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych292
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych276
Otrzymane środki trwałe330
Zestawienie sald kont326
1
534
Statut ZSE-U216
Statut TECHNIKUM NR 2218
Statut III LO1
Statut III LO218
Razem244507

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 248462