ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

DokumentOdwiedzin
Redakcja76491
adres11
Dyrekcja12351
Adres12300
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
4219
8986
455
oferta ZSE-R4537
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
3329
podanie3687
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty3788
harmonogram3656
37
3476
ogloszenie3801
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.6824
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły6457
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1601
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP2401
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP5783
Informacja o zmianie nazwy szkoły2662
Misja szkoły2496
Statut szkoły2364
Postępowanie podczas ewakuacji5319
Godziny pracy 5543
Godziny pracy5546
Godziny pracy5539
Oświdczenie za 2013 r.3030
Dyrekcja2568
Rada rodziców2436
Samorząd uczniowski2438
Administracja2615
Akt założycielski2457
Zestawienie gruntów2474
Wartość budynków i budowli2458
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów2348
Rejestry5126
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego2717
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych2499
Program wyrównywania szans edukacyjnych5378
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia5469
Regulamin Rady Pedagogicznej5397
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
2321
BRAK INFORMACJI O NABORZE 1073
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 1814
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki559
Zestawienie zmian w funduszu jednotki592
Bilans903
Zestawienie zmian w funduszu jednostki856
Rachunek zysków i strat917
Informacja dodatkowa879
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych862
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych873
Otrzymane środki trwałe912
Zestawienie sald kont907
1
626
Statut ZSE-U1371
Statut TECHNIKUM NR 21361
Statut III LO1
Statut III LO1348
Bilans542
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 513
Rachunek zysków i strat511
Informacja dodatkowa 507
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych517
Zestawienie sald kont528
Oświadczenie za 2019 r.1082
Nabór pracowników353
Nabór pracowników305
Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego580
Bilans158
Zestawienie zmian w funduszu jednostki143
Rachunek zysków i strat158
Informacja dodatkowa156
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych160
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysysowych51
Regulamin dyżurów37
Razem299181

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 303136