ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Wewnątrzszkolny system oceniania
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DokumentOdwiedzin
Redakcja65355
adres11
Dyrekcja9987
Adres10009
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
3357
7598
455
oferta ZSE-R3625
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
2524
podanie2822
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty2894
harmonogram2752
37
2621
ogloszenie2898
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.5330
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły4169
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników889
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP1534
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP3661
Informacja o zmianie nazwy szkoły1643
Misja szkoły1542
Statut szkoły1374
Postępowanie podczas ewakuacji3274
Godziny pracy 3461
Godziny pracy3405
Godziny pracy3442
Oświdczenie za 2013 r.2048
Dyrekcja1595
Rada rodziców1461
Samorząd uczniowski1468
Administracja1608
Akt założycielski1461
Zestawienie gruntów1518
Wartość budynków i budowli1495
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów1408
Rejestry3195
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego1759
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych1551
Program wyrównywania szans edukacyjnych3341
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia3462
Regulamin Rady Pedagogicznej3395
Nabór pracowników25
WSO3271
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
166
BRAK INFORMACJI O NABORZE 203
Postępowanie podczas ewakuacji1
Razem212771

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 216726