ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Wewnątrzszkolny system oceniania
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DokumentOdwiedzin
Redakcja69092
adres11
Dyrekcja10557
Adres10543
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
3548
8022
455
oferta ZSE-R3837
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
2698
podanie3025
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty3127
harmonogram2973
37
2802
ogloszenie3097
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.5753
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły4770
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1538
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP1744
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP4170
Informacja o zmianie nazwy szkoły1914
Misja szkoły1776
Statut szkoły1625
Postępowanie podczas ewakuacji3770
Godziny pracy 3963
Godziny pracy3883
Godziny pracy3916
Oświdczenie za 2013 r.2301
Dyrekcja1831
Rada rodziców1705
Samorząd uczniowski1701
Administracja1865
Akt założycielski1714
Zestawienie gruntów1750
Wartość budynków i budowli1734
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów1641
Rejestry3616
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego2000
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych1775
Program wyrównywania szans edukacyjnych3837
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia3960
Regulamin Rady Pedagogicznej3873
Nabór pracowników25
WSO3782
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
672
BRAK INFORMACJI O NABORZE 206
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 388
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki97
Zestawienie zmian w funduszu jednotki96
Bilans168
Zestawienie zmian w funduszu jednostki154
Rachunek zysków i strat173
Informacja dodatkowa171
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych161
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych150
Otrzymane środki trwałe174
Zestawienie sald kont177
1
271
Razem232597

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 236552