ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DokumentOdwiedzin
Redakcja73117
adres11
Dyrekcja11716
Adres11652
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
3978
8692
455
oferta ZSE-R4263
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
3082
podanie3442
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty3544
harmonogram3410
37
3226
ogloszenie3528
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.6466
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły5862
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1601
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP2155
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP5168
Informacja o zmianie nazwy szkoły2408
Misja szkoły2237
Statut szkoły2104
Postępowanie podczas ewakuacji4755
Godziny pracy 4966
Godziny pracy4940
Godziny pracy4926
Oświdczenie za 2013 r.2775
Dyrekcja2288
Rada rodziców2180
Samorząd uczniowski2162
Administracja2344
Akt założycielski2199
Zestawienie gruntów2220
Wartość budynków i budowli2197
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów2090
Rejestry4552
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego2464
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych2245
Program wyrównywania szans edukacyjnych4816
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia4893
Regulamin Rady Pedagogicznej4835
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
1757
BRAK INFORMACJI O NABORZE 551
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 1262
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki346
Zestawienie zmian w funduszu jednotki369
Bilans635
Zestawienie zmian w funduszu jednostki594
Rachunek zysków i strat659
Informacja dodatkowa630
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych596
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych600
Otrzymane środki trwałe657
Zestawienie sald kont643
1
626
Statut ZSE-U815
Statut TECHNIKUM NR 2834
Statut III LO1
Statut III LO803
Bilans287
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 274
Rachunek zysków i strat271
Informacja dodatkowa 278
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych278
Zestawienie sald kont272
Oświadczenie za 2019 r.555
Nabór pracowników311
Nabór pracowników263
Razem272804

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 276759