ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
Sprawozdanie finasowe 2022
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

DokumentOdwiedzin
Redakcja83565
adres11
Dyrekcja13740
Adres13776
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
4729
9598
455
oferta ZSE-R5106
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
3853
podanie4243
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty4365
harmonogram4249
37
4008
ogloszenie4389
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.7625
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły7788
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1601
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP2957
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP7112
Informacja o zmianie nazwy szkoły3228
Misja szkoły3079
Statut szkoły2947
Postępowanie podczas ewakuacji6642
Godziny pracy 6858
Godziny pracy6900
Godziny pracy6924
Oświdczenie za 2013 r.3613
Dyrekcja3171
Rada Rodziców3025
Samorząd uczniowski3018
Administracja3200
Akt założycielski3052
Zestawienie gruntów3043
Wartość budynków i budowli3037
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów2921
Rejestry6804
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego3302
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych3073
Program wyrównywania szans edukacyjnych6677
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia6710
Regulamin Rady Pedagogicznej6654
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
3555
BRAK INFORMACJI O NABORZE 2355
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 3038
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1008
Zestawienie zmian w funduszu jednotki1041
Bilans1491
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1446
Rachunek zysków i strat1499
Informacja dodatkowa1463
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1443
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych1453
Otrzymane środki trwałe1486
Zestawienie sald kont1507
1
626
Statut ZSE-U2228
Statut TECHNIKUM NR 22235
Statut III LO1
Statut III LO2574
Bilans1149
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1108
Rachunek zysków i strat1096
Informacja dodatkowa 1098
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1119
Zestawienie sald kont1100
Oświadczenie za 2019 r.3357
Nabór pracowników353
Nabór pracowników305
Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego2003
Bilans757
Zestawienie zmian w funduszu jednostki736
Rachunek zysków i strat758
Informacja dodatkowa740
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych765
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysysowych1316
Regulamin dyżurów1302
Bilans355
Rachunej zysków i strat360
Zestawienie zmian w funduszu jednotki351
Statut Zespołu Szkół Ekonomczno-Usługowych w Bytowie 380
Statut Technikum NR 2 w Bytowie 370
Razem364048

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 368003