ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

DokumentOdwiedzin
Redakcja73816
adres11
Dyrekcja11899
Adres11836
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
4047
8786
455
oferta ZSE-R4334
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
3149
podanie3515
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty3614
harmonogram3475
37
3296
ogloszenie3603
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.6570
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły6040
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1601
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP2223
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP5341
Informacja o zmianie nazwy szkoły2479
Misja szkoły2306
Statut szkoły2171
Postępowanie podczas ewakuacji4915
Godziny pracy 5129
Godziny pracy5116
Godziny pracy5107
Oświdczenie za 2013 r.2849
Dyrekcja2360
Rada rodziców2244
Samorząd uczniowski2237
Administracja2419
Akt założycielski2267
Zestawienie gruntów2290
Wartość budynków i budowli2271
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów2163
Rejestry4723
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego2533
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych2308
Program wyrównywania szans edukacyjnych4974
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia5063
Regulamin Rady Pedagogicznej4995
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
1926
BRAK INFORMACJI O NABORZE 649
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 1424
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki406
Zestawienie zmian w funduszu jednotki434
Bilans711
Zestawienie zmian w funduszu jednostki665
Rachunek zysków i strat728
Informacja dodatkowa696
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych664
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych677
Otrzymane środki trwałe725
Zestawienie sald kont714
1
626
Statut ZSE-U977
Statut TECHNIKUM NR 2989
Statut III LO1
Statut III LO961
Bilans360
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 343
Rachunek zysków i strat335
Informacja dodatkowa 343
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych349
Zestawienie sald kont343
Oświadczenie za 2019 r.713
Nabór pracowników353
Nabór pracowników305
Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego96
Razem279716

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 283671