ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DokumentOdwiedzin
Redakcja69898
adres11
Dyrekcja10754
Adres10722
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
3618
8132
455
oferta ZSE-R3904
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
2755
podanie3086
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty3189
harmonogram3038
37
2865
ogloszenie3160
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.5864
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły4955
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1600
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP1807
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP4337
Informacja o zmianie nazwy szkoły1995
Misja szkoły1859
Statut szkoły1705
Postępowanie podczas ewakuacji3935
Godziny pracy 4134
Godziny pracy4055
Godziny pracy4086
Oświdczenie za 2013 r.2375
Dyrekcja1906
Rada rodziców1780
Samorząd uczniowski1775
Administracja1947
Akt założycielski1799
Zestawienie gruntów1829
Wartość budynków i budowli1812
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów1714
Rejestry3781
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego2078
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych1854
Program wyrównywania szans edukacyjnych3999
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia4126
Regulamin Rady Pedagogicznej4027
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
848
BRAK INFORMACJI O NABORZE 248
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 529
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki139
Zestawienie zmian w funduszu jednotki139
Bilans247
Zestawienie zmian w funduszu jednostki229
Rachunek zysków i strat255
Informacja dodatkowa249
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych237
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych222
Otrzymane środki trwałe255
Zestawienie sald kont260
1
415
Statut ZSE-U106
Statut TECHNIKUM NR 2105
Statut III LO1
Statut III LO102
Razem238980

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 242935