ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
Sprawozdanie finasowe 2022
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań
Przetargi
Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSEU w Bytowie w ramach programu: "Dostępna przestań publiczna"
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

DokumentOdwiedzin
Redakcja86773
adres11
Dyrekcja14492
Adres14614
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
4984
9998
455
oferta ZSE-R5377
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
4116
podanie4513
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty4636
harmonogram4526
37
4272
ogloszenie4660
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.8009
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły8478
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1601
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP3237
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP7824
Informacja o zmianie nazwy szkoły3502
Misja szkoły3370
Statut szkoły3230
Postępowanie podczas ewakuacji7384
Godziny pracy 7565
Godziny pracy7556
Godziny pracy7704
Oświdczenie za 2013 r.3887
Dyrekcja3456
Rada Rodziców3308
Samorząd uczniowski3301
Administracja3490
Akt założycielski3337
Zestawienie gruntów3328
Wartość budynków i budowli3303
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów3191
Rejestry7475
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego3591
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych3354
Program wyrównywania szans edukacyjnych7365
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia7361
Regulamin Rady Pedagogicznej7303
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
4227
BRAK INFORMACJI O NABORZE 3067
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 3706
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1238
Zestawienie zmian w funduszu jednotki1275
Bilans1780
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1731
Rachunek zysków i strat1805
Informacja dodatkowa1746
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1734
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych1745
Otrzymane środki trwałe1768
Zestawienie sald kont1793
1
626
Statut ZSE-U2228
Statut TECHNIKUM NR 22235
Statut III LO1
Statut III LO3172
Bilans1433
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1390
Rachunek zysków i strat1388
Informacja dodatkowa 1382
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1412
Zestawienie sald kont1383
Oświadczenie za 2019 r.4017
Nabór pracowników353
Nabór pracowników305
Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego2712
Bilans1043
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1027
Rachunek zysków i strat1044
Informacja dodatkowa1021
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1060
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysysowych1979
Regulamin dyżurów1972
Bilans665
Rachunej zysków i strat658
Zestawienie zmian w funduszu jednotki658
Statut Zespołu Szkół Ekonomczno-Usługowych w Bytowie 1025
Statut Technikum NR 2 w Bytowie 1019
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024161
Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSEU w Bytowie w ramach programu: 20
1
Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSEU w Bytowie w ramach programu: 94
138
Wyjaśnienie treści SWZ5
Razem396852

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 400807