ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Wewnątrzszkolny system oceniania
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DokumentOdwiedzin
Redakcja67803
adres11
Dyrekcja10293
Adres10294
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
3455
7839
455
oferta ZSE-R3737
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
2618
podanie2924
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty3012
harmonogram2862
37
2711
ogloszenie3000
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.5572
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły4506
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1265
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP1639
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP3935
Informacja o zmianie nazwy szkoły1788
Misja szkoły1656
Statut szkoły1502
Postępowanie podczas ewakuacji3538
Godziny pracy 3726
Godziny pracy3650
Godziny pracy3684
Oświdczenie za 2013 r.2184
Dyrekcja1714
Rada rodziców1581
Samorząd uczniowski1586
Administracja1747
Akt założycielski1586
Zestawienie gruntów1635
Wartość budynków i budowli1614
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów1528
Rejestry3401
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego1883
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych1662
Program wyrównywania szans edukacyjnych3596
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia3737
Regulamin Rady Pedagogicznej3645
Nabór pracowników25
WSO3537
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
435
BRAK INFORMACJI O NABORZE 206
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 190
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki28
Zestawienie zmian w funduszu jednotki27
Bilans58
Zestawienie zmian w funduszu jednostki53
Rachunek zysków i strat57
Informacja dodatkowa58
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych51
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych53
Otrzymane środki trwałe59
Zestawienie sald kont66
1
81
Razem223378

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 227333