ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DokumentOdwiedzin
Redakcja71791
adres11
Dyrekcja11343
Adres11309
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
3845
8466
455
oferta ZSE-R4122
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
2943
podanie3297
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty3394
harmonogram3259
37
3079
ogloszenie3378
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.6242
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły5486
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1601
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP2011
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP4838
Informacja o zmianie nazwy szkoły2259
Misja szkoły2099
Statut szkoły1955
Postępowanie podczas ewakuacji4436
Godziny pracy 4638
Godziny pracy4590
Godziny pracy4580
Oświdczenie za 2013 r.2627
Dyrekcja2143
Rada rodziców2027
Samorząd uczniowski1998
Administracja2188
Akt założycielski2051
Zestawienie gruntów2071
Wartość budynków i budowli2047
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów1936
Rejestry4236
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego2318
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych2092
Program wyrównywania szans edukacyjnych4492
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia4611
Regulamin Rady Pedagogicznej4505
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
1370
BRAK INFORMACJI O NABORZE 551
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 951
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki255
Zestawienie zmian w funduszu jednotki269
Bilans482
Zestawienie zmian w funduszu jednostki447
Rachunek zysków i strat501
Informacja dodatkowa485
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych456
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych446
Otrzymane środki trwałe504
Zestawienie sald kont503
1
626
Statut ZSE-U502
Statut TECHNIKUM NR 2511
Statut III LO1
Statut III LO497
Bilans133
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 131
Rachunek zysków i strat125
Informacja dodatkowa 131
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych132
Zestawienie sald kont123
Oświadczenie za 2019 r.221
Nabór pracowników137
Nabór pracowników99
Razem259031

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 262986