ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
Sprawozdanie finasowe 2022
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

DokumentOdwiedzin
Redakcja80427
adres11
Dyrekcja13188
Adres13159
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
4533
9381
455
oferta ZSE-R4883
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
3653
podanie4033
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty4132
harmonogram4016
37
3798
ogloszenie4169
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.7288
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły7249
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1601
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP2748
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP6578
Informacja o zmianie nazwy szkoły3005
Misja szkoły2839
Statut szkoły2718
Postępowanie podczas ewakuacji6100
Godziny pracy 6315
Godziny pracy6360
Godziny pracy6369
Oświdczenie za 2013 r.3368
Dyrekcja2937
Rada rodziców2787
Samorząd uczniowski2784
Administracja2968
Akt założycielski2824
Zestawienie gruntów2812
Wartość budynków i budowli2807
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów2698
Rejestry5866
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego3060
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych2841
Program wyrównywania szans edukacyjnych6160
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia6229
Regulamin Rady Pedagogicznej6163
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
3087
BRAK INFORMACJI O NABORZE 1850
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 2579
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki841
Zestawienie zmian w funduszu jednotki880
Bilans1268
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1213
Rachunek zysków i strat1270
Informacja dodatkowa1229
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1205
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych1224
Otrzymane środki trwałe1258
Zestawienie sald kont1273
1
626
Statut ZSE-U2123
Statut TECHNIKUM NR 22137
Statut III LO1
Statut III LO2106
Bilans916
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 871
Rachunek zysków i strat862
Informacja dodatkowa 870
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych883
Zestawienie sald kont877
Oświadczenie za 2019 r.1850
Nabór pracowników353
Nabór pracowników305
Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego1475
Bilans522
Zestawienie zmian w funduszu jednostki505
Rachunek zysków i strat517
Informacja dodatkowa507
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych525
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysysowych846
Regulamin dyżurów816
Bilans123
Rachunej zysków i strat122
Zestawienie zmian w funduszu jednotki116
Razem337016

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 340971