ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
Sprawozdanie finasowe 2022
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

DokumentOdwiedzin
Redakcja82462
adres11
Dyrekcja13464
Adres13479
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
4633
9493
455
oferta ZSE-R4999
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
3755
podanie4141
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty4251
harmonogram4133
37
3905
ogloszenie4284
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.7460
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły7521
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1601
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP2857
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP6858
Informacja o zmianie nazwy szkoły3114
Misja szkoły2956
Statut szkoły2838
Postępowanie podczas ewakuacji6388
Godziny pracy 6605
Godziny pracy6640
Godziny pracy6664
Oświdczenie za 2013 r.3495
Dyrekcja3056
Rada Rodziców2906
Samorząd uczniowski2907
Administracja3088
Akt założycielski2942
Zestawienie gruntów2935
Wartość budynków i budowli2926
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów2814
Rejestry6576
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego3187
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych2958
Program wyrównywania szans edukacyjnych6423
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia6480
Regulamin Rady Pedagogicznej6414
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
3332
BRAK INFORMACJI O NABORZE 2121
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 2832
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki929
Zestawienie zmian w funduszu jednotki964
Bilans1384
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1332
Rachunek zysków i strat1386
Informacja dodatkowa1353
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1326
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych1340
Otrzymane środki trwałe1376
Zestawienie sald kont1391
1
626
Statut ZSE-U2228
Statut TECHNIKUM NR 22235
Statut III LO1
Statut III LO2362
Bilans1037
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1001
Rachunek zysków i strat982
Informacja dodatkowa 987
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1006
Zestawienie sald kont992
Oświadczenie za 2019 r.3139
Nabór pracowników353
Nabór pracowników305
Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego1754
Bilans645
Zestawienie zmian w funduszu jednostki624
Rachunek zysków i strat643
Informacja dodatkowa627
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych647
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysysowych1099
Regulamin dyżurów1071
Bilans238
Rachunej zysków i strat242
Zestawienie zmian w funduszu jednotki236
Statut Zespołu Szkół Ekonomczno-Usługowych w Bytowie 141
Statut Technikum NR 2 w Bytowie 143
Razem352177

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 356132