ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Wewnątrzszkolny system oceniania
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-06-10 08:00:43
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-06-10 08:00:19
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-06-10 08:00:17
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-06-10 07:59:42
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-06-10 07:58:08
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-06-10 07:57:49
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-06-10 07:57:01
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-06-07 13:13:39
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-06-07 12:20:23
Typ zmianPublikowanie
DokumentZestawienie sald kont
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:45:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentZestawienie sald kont
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:45:24
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZestawienie sald kont
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:44:00
Typ zmianPublikowanie
DokumentOtrzymane środki trwałe
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:43:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentOtrzymane środki trwałe
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:43:49
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOtrzymane środki trwałe
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:43:03
Typ zmianPublikowanie
DokumentZmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:43:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentZmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:42:55
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:42:21
Typ zmianPublikowanie
DokumentZmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:42:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentZmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:42:13
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:41:16
Typ zmianPublikowanie
DokumentInformacja dodatkowa
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:41:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja dodatkowa
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:40:54
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentInformacja dodatkowa
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:40:02
Typ zmianPublikowanie
DokumentRachunek zysków i strat
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:39:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentRachunek zysków i strat
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:39:48
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRachunek zysków i strat
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:39:10
Typ zmianPublikowanie
DokumentZestawienie zmian w funduszu jednostki
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:39:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentZestawienie zmian w funduszu jednostki
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:38:52
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZestawienie zmian w funduszu jednostki
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:38:20
Typ zmianPublikowanie
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:38:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:38:05
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:37:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:34:04
Typ zmianPublikowanie
DokumentZestawienie zmian w funduszu jednotki
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:33:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentZestawienie zmian w funduszu jednotki
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:33:23
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZestawienie zmian w funduszu jednotki
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:32:35
Typ zmianPublikowanie
DokumentZestawienie zmian w funduszu jednostki
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:29:47
Typ zmianModyfikacja
DokumentZestawienie zmian w funduszu jednostki
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:29:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentZestawienie zmian w funduszu jednostki
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:29:38
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZestawienie zmian w funduszu jednostki
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:29:12
Typ zmianPublikowanie
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:26:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:25:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:25:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:25:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:25:11
Typ zmianPublikowanie
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:23:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:22:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:22:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:22:12
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentBilans
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-05-10 11:21:48
Typ zmianPublikowanie
DokumentMonitoring wizyjny
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-03-07 12:12:52
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-03-07 12:12:06
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-03-07 12:12:04
Typ zmianPublikowanie
DokumentMonitoring wizyjny
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-03-07 12:09:04
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentMonitoring wizyjny
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-03-07 12:08:33
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-03-07 12:06:49
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-03-07 12:06:27
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-03-07 12:04:50
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-03-07 12:04:06
Typ zmianPublikowanie
DokumentNabór pracowników
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-02-25 08:19:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentNabór pracowników
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-02-25 08:19:47
Typ zmianPublikowanie
DokumentPostępowanie podczas ewakuacji
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-01-11 09:21:58
Typ zmianPublikowanie
DokumentPostępowanie podczas ewakuacji
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-01-11 09:19:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentPostępowanie podczas ewakuacji
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-01-11 09:19:34
Typ zmianPublikowanie
DokumentPostępowanie podczas ewakuacji
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-01-11 09:18:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentPostępowanie podczas ewakuacji
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-01-11 09:18:07
Typ zmianPublikowanie
DokumentPostępowanie podczas ewakuacji
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-01-11 09:14:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentPostępowanie podczas ewakuacji
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-01-11 09:14:03
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPostępowanie podczas ewakuacji
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-01-11 09:12:25
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPostępowanie podczas ewakuacji
UżytkownikBeata Majewicz
Data2019-01-11 09:12:24
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-13 10:20:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada rodziców
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-08 08:46:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada rodziców
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-08 08:34:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada rodziców
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-08 08:34:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada rodziców
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-08 08:33:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada rodziców
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-08 08:33:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada rodziców
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-08 08:33:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada rodziców
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-08 08:31:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada rodziców
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-07 13:16:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada rodziców
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-07 13:14:30
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada rodziców
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-07 13:13:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada rodziców
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-07 13:12:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentSamorząd uczniowski
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-07 13:11:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentBRAK INFORMACJI O NABORZE
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-07 12:57:57
Typ zmianPublikowanie
DokumentBRAK INFORMACJI O NABORZE
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-07 12:56:45
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentBRAK INFORMACJI O NABORZE
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-07 12:55:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentDyrekcja
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-07 12:49:15
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-07 12:42:24
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-07 12:41:35
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-11-07 12:41:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentOświadczenie za 2017 r.
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-06-29 11:11:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentOświadczenie za 2017 r.
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-06-29 11:10:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentNabór pracowników
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-06-29 10:59:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentNabór pracowników
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-06-29 10:59:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentNabór pracowników
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-06-29 10:58:53
Typ zmianPublikowanie
DokumentNabór pracowników
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-06-29 10:57:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentNabór pracowników
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-06-29 10:57:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentNabór pracowników
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-06-29 10:56:56
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentNabór pracowników
UżytkownikBeata Majewicz
Data2018-06-29 10:52:57

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 236552