ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Wewnątrzszkolny system oceniania
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Sklepik szkolny
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Misja naszej szkoły: 

Nasza szkoła wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia, by mógł on realizować własne aspiracje życiowe i być odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa.

 

Wizja szkoły

W działalności edukacyjnej nasza szkoła czerpie inspiracje z życia i dokonań patrona szkoły Stanisława Staszica.

 

 Absolwenci naszej szkoły:

 • legitymują się rzetelną wiedzą i posiadają praktyczne umiejętności przydatne w życiu oraz konieczne do wykonywania zawodu;

 • są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia;

 • posiadają kompetencje właściwe do podejmowania decyzji i konkurowania na rynku edukacyjnym oraz rynku pracy;

 • rozwijają swoje zdolności, zainteresowania i pasje;

 • działają w oparciu o uniwersalne wartości chrześcijańskie;

 • posiadają poczucie więzi z rodziną, szkołą i tradycją regionalną;

 • utożsamiają się z ojczyzną i zjednoczoną Europą;

 • odznaczają się aktywną postawą społeczna niezbędną do efektywnego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się świecie;

 • są życzliwi w stosunku do innych oraz tolerancyjni wobec przedstawicieli różnych narodowości, ras i religii;

 • aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym;

 • wyróżniają się odpowiedzialnością za siebie i innych ludzi;

 • dbają o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych;

 • kierują się wrażliwością na potrzeby otoczenia i krzywdę każdego człowieka;

 • cechują się umiejętnością współpracy w grupie.

   

  Koncepcję zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 

w dniu 20.10.2010r.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Beata Majewicz
Udostępnił: Beata Majewicz (2014-11-19, godz. 17:09)
Modyfikacja: Beata Majewicz (2014-11-19, godz. 18:43)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 207706