ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Wewnątrzszkolny system oceniania
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DokumentOdwiedzin
Redakcja67285
adres11
Dyrekcja10196
Adres10217
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
3428
7779
455
oferta ZSE-R3709
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
2601
podanie2896
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty2971
harmonogram2826
37
2687
ogloszenie2973
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.5501
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły4422
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1173
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP1606
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP3846
Informacja o zmianie nazwy szkoły1746
Misja szkoły1614
Statut szkoły1459
Postępowanie podczas ewakuacji3456
Godziny pracy 3644
Godziny pracy3589
Godziny pracy3612
Oświdczenie za 2013 r.2149
Dyrekcja1682
Rada rodziców1537
Samorząd uczniowski1545
Administracja1702
Akt założycielski1544
Zestawienie gruntów1598
Wartość budynków i budowli1575
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów1495
Rejestry3345
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego1843
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych1626
Program wyrównywania szans edukacyjnych3514
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia3656
Regulamin Rady Pedagogicznej3568
Nabór pracowników25
WSO3460
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
354
BRAK INFORMACJI O NABORZE 206
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 133
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki15
Zestawienie zmian w funduszu jednotki13
Bilans23
Zestawienie zmian w funduszu jednostki22
Rachunek zysków i strat19
Informacja dodatkowa21
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych20
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych23
Otrzymane środki trwałe20
Zestawienie sald kont24
1
27
Razem220306

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 224261