1. Technik ekonomista
  2. Technik handlowiec
  3. Technik hotelarstwa
  4. Technik logistyk
  5. Technik obsługi turystycznej
  6. Technik spedytor
  7. Terchnik żywienia i usług gastronomicznych

 

Szczegółowe informacje na temat

kierunków kształcenia

znajdują się

na stronie internetowej szkoły

http://www.zserbytow.edu.pl/

w zakładce REKRUTACJA