Wartość budynków i budowli

Wartość początkowa budynków i budowli :

(umorzenie na dzień 31.12.2013 r. - 1 010 312,84)

(umorzenie na dzień 31.12.2013 r. - 628 600,72)