Zestawienie gruntów

Grunty ogółem: 04681 ha  

w tym: