Rada Rodziców

Rada Rodziców:

Przewodnicząca: Kamila Żynda

Sekretarz: Melania Dobosz

Skarbnik: Renata Wencka-Walk

Członkowie: Lucyna Czerwińska

                   Beata Gierszewska