Dyrektor:

mgr inż. Stanisław Kożyczkowski

 

Wicedyrektor:

mgr Jolanta Obracht-Prondzyńska

 

Wicedyrektor:

mgr Grażyna Mazur