Dyrektor:

mgr inż. Stanisław Kożyczkowski

 

Wicedyrektor:

mgr Grażyna Mazur

 

Wicedyrektor:

mgr Małgorzata Gostomska-Jereczek