Misja szkoły

Misja naszej szkoły: 

Nasza szkoła wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia, by mógł on realizować własne aspiracje życiowe i być odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa.

 

Wizja szkoły

W działalności edukacyjnej nasza szkoła czerpie inspiracje z życia i dokonań patrona szkoły Stanisława Staszica.

 

 Absolwenci naszej szkoły:

 

w dniu 20.10.2010r.