Informacja o zmianie nazwy szkoły

 

 

Informacja o zmianie nazwy szkoły 

 

Informuję, że z dniem 01.09.2014 roku ulega zmianie nazwa naszej szkoły z dotychczasowej:

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych

im. Stanisława Staszica w Bytowie

 

na:

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

im. Stanisława Staszica w Bytowie

 

Wszystkie pozostałe dane: NIP, numer konta bankowego, numery telefonów oraz adres pozostają bez zmian.

 

Zmiana nazwy jest wynikiem uchwały nr XXIX/252/2014 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 27 marca 2014 r.

 

Proszę o uwzględnienie zmiany nazwy szkoły we wszelkich dokumentach wystawianych dla Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych.