Informacja o zmianie nazwy szkoły

Informacja o zmianie nazwy szkoły


Informuję, że z dniem 01.09.2014 roku ulega zmianie nazwa naszej szkoły z dotychczasowej:


Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych im. Stanisława Staszica

w Bytowie

na:


Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica

w Bytowie

Wszystkie pozostałe dane: NIP, numer konta bankowego, numery telefonów oraz adres pozostają bez zmian.

Zmiana nazwy jest wynikiem uchwały nr XXIX/252/2014 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 27 marca 2014 r.

Proszę o uwzględnienie zmiany nazwy szkoły we wszelkich dokumentach wystawianych dla Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych.

Stanisław Kożyczkowski - dyrektor szkoły