Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych

im. Stanisława Staszica w Bytowie,

ul. Derdowskiego 3,

wydzierżawi pomieszczenia

przystowane do prowadzenia sklepiku szkolnego

od dnia 01 września 2014 r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt

z sekretariatem szkoły, tel. 59 822 30 14.