harmonogram

HARMONOGRAM PRAC POWIATOWEGO CENTRUM REKRUTACJI

działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku powołanego do elektronicznego przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bytowskim.

 

  1. Do 13 maja 2008r. Prace przygotowawcze przeprowadzenia elektronicznej  rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009:

§         opracowanie projektu podania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,

§         Testowanie programu komputerowego obsługującego rekrutację (nauczyciele informatycy szkół ponadgimnazjalnych),

§         prowadzenie akcji informacyjnej wobec absolwentów i ich rodziców.

 

  1. Od 14 maja do 17 czerwca 2008 r. przyjmowanie dokumentów przez sekretariaty szkół ponadgimnazjalnych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu.

 

  1. Od 20 czerwca do 24 czerwca 2008 r. do godz. 12.00 - przyjmowanie kopii lub oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego w sekretariatach szkół ponadgimnazjalnych wskazanych w pierwszym wyborze.

 

  1. 24 czerwca 2008 r. :

§         praca szkolnych komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnych w celu wprowadzenia danych o osiągnięciach i wynikach egzaminacyjnych kandydatów,

§         scalenie bazy danych SKR w jedną PKR (informatycy),

§         uruchomienie programu komputerowego klasyfikującego wyniki punktowe kandydatów (informatycy + przewodniczący szkolnych komisji).

 

  1. 26 czerwca 2008 r. :

§         godz. 12.00 - ogłoszenie przez dyrektorów szkół list kandydatów przyjętych do szkoły,

§         publikacja list kandydatów przyjętych do szkół na stronach internetowych danej szkoły ponadgimnazjalnej.

           

  1. od 26 czerwca 2008r. do 30 czerwca 2008 do godz. 12.00 przyjmowanie potwierdzeń woli podjęcia nauki w Powiatowym Centrum Rekrutacyjnym (w Bytowie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w Miastku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych)  w postaci oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

  1. 1 lipca 2008 r.

§         godz. 12.00 - ogłoszenie przez dyrektora listy  uczniów przyjętych do szkoły ,

§         publikacja list kandydatów przyjętych do szkół na stronach internetowych danej szkoły ponadgimnazjalnej.

 

8.      od 1 do 3 lipca 2008 r.

§         od 1 lipca godz. 12.00 do 3 lipca 2008 r. do godz. 15.00- przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi miejscami oryginałów dokumentów uczniów nieprzyjętych w dniu 1 lipca 2008r. (praca komisji-SKR).

§         7 lipca 2008r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 1 lipca 2008 r.

 

  1. 25-27 sierpnia 2008 r.

przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi miejscami oryginałów dokumentów uczniów nieprzyjętych w dniu 7 lipca 2008r.  praca komisji-SKR).

 

  1. 28 sierpnia 2008 r.

godz. 12.00 - ogłoszenie przez dyrektora listy  uczniów przyjętych do szkoły.